Wednesday, January 14, 2009

Crisis!

Een politieke blog vandaag. Het rommelt weer in het oosten: de gascrisis. Ook in Europa heeft het gerommel grote invloed. Reden genoeg hier een blog aan te wijden.

Een groot deel van het Russische gas dat voor Europa bestemd is, wordt getransporteerd via Oekraïne door de pijpleiding ‘Droezjba’, wat ‘vriendschap’ betekent. De conflicten tussen Rusland en Oekraïne omtrent deze ‘Droezjba’ spelen inmiddels al zo’n 4 jaar zijn nu flink uit de hand aan het lopen: Oekraïne denkt recht te hebben op gasprijzen die ver beneden de marktconforme prijs liggen. Ze ontkent achterstallige betalingen te hebben terwijl Rusland nog een bedrag van $1,6 miljard verwacht. Rusland wil Oekraïne geen gas meer leveren en nu zit ook een deel van Europa zonder gas.

Achtergrond
Waarom denkt Oekraïne recht te hebben op bizar lage gasprijzen?
Allereerst werd in de tijd van de Sovjet Unie gratis gas geleverd aan de Sovjetrepublieken. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is Rusland het gas blijven subsidiëren, maar heeft de subsidie wel beetje bij beetje verminderd en voor sommige voormalige Sovjetrepublieken al geheel stopgezet. Oekraïne stelde na de Oranje Revolutie dat Rusland de prijzen wilde verhogen omdat Rusland haar af wilde straffen voor de ‘democratische weg naar Europa’ die ze ingeslagen was. Er zijn echter veel republieken die ook een prijsverhoging hebben gehad, zoals Armenië, een bondgenoot van Rusland. Armenië betaalde op dit moment namelijk precies dezelfde gasprijs als Georgië, waarmee Rusland ook voor de oorlog van 08-08-2008 al een heel slechte relatie had.
Rusland draagt als argument nog aan dat het economisch gezien erg onlogisch is om gas te gaan subsidiëren met als reden dat het naar voormalige Sovjetstaten gaat. Oekraïne is aangesloten op het Europese netwerk en bij een instandhouding van de prijs zou Oekraïne dus goedkoper Russisch gas aan Oekraïne kunnen leveren dan Rusland.

Het oude conflict
Het geschil tussen Gazprom / de Russische staat met Oekraïne over de gasprijs die in Oekraïne gehanteerd werd voor het Russische gas dat ze kopen en de prijzen van het gastransport door Oekraïne, begon na de Oranje Revolutie, in maart 2005. Omdat er over de gasprijzen en het transport geen akkoord bereikt kon worden, heeft Rusland op 1 januari 2006 Oekraïne afgesloten van de gastoevoer. Op 4 januari is dit weer hersteld omdat er een voorlopig akkoord bereikt was. In oktober 2007 en maart 2008 herleefde dit conflict echter weer.

Het punt in 2005 was dat Oekraïne Russisch gas kreeg voor een prijs die lager is dan de Russen zelf betalen. Gazprom wilde de afgesproken prijs voor het gas verhogen naar een meer marktconforme prijs. Deze verhoging kwam neer op ongeveer een vervijfvoudiging van de aanvankelijke prijs. Hiermee kon Oekraïne niet akkoord gaan en er kon dus geen contract getekend worden. Geen contract, geen koopovereenkomst, geen levering: Het gas werd afgesloten voor Oekraïne, en er werd precies die hoeveelheid die voor Oekraïne bestemd was minder door de leidingen gevoerd dan eerst. De rest van Europa zou hier dus geen schade door leiden. Dit gebeurde wel – aanvankelijk dacht men dat er toch minder dan afgesproken door de leidingen gestuurd werd, maar later bleek dat dit kwam omdat Oekraïne illegaal gas aftapte. Dit had te maken, zo stelde Neftogaz, de gasmaatschappij van Oekraïne, met de strenge winter van dat moment waardoor de bevolking gevaar zou lopen zonder verwarming.
Veel westerse media en Oekraïne zelf, zagen de repressies van Rusland als een straf voor de Oranje Revolutie. Hier moet opgemerkt worden dat Oekraïne niet akkoord wilde gaan met de prijzen die veel minder dan marktconform waren en dat er zonder akkoord logischerwijs niet geleverd wordt.
In de westerse media werd Rusland afgeschilderd als de grote boze wolf. De gastoevoer naar Oekraïne werd zomaar afgesloten! Erg waarheidsgetrouw acht ik dit beeld echter niet.
Op 29 december 2005 bood V. V. Poetin Oekraïne een lening aan om de kosten van het gas te dekken, maar dit werd direct geweigerd, zonder ook maar naar de voorwaarden te bespreken. Op 31 december 2005 bood Poetin aan de prijzen pas per april te verhogen, onder voorwaarde dat Oekraïne nu akkoord zou gaan. Ook dit aanbod werd direct geweigerd. Op 4 januari 2006 werd dan toch een vijfjarig contract getekend waarin de prijzen voor het daaropvolgende half jaar werden vast gelegd.

Op nationaal politiek gebied is er ook het een en ander voorgevallen in beide landen: Allereerst klaagde Joelija Timosjenko - de partijvoorzitter van Blok Joelii (een van de grootste politieke partijen van Oekraïne) en de toenmalige premier van Oekraïne - de Neftogaz aan voor een schending van de staatsbelangen van Oekraïne.
De lijsttrekker van de liberale democratische partij van Rusland, Vladimir Zjirinovsky zei hierop, dat hij een parlementair onderzoek gaat beginnen naar de mogelijke schending van de staatsbelangen van Rusland.
Dit deed echter niets af aan de inter-presidentiële politiek: 11 januari 2006 troffen de beide presidenten elkaar en besloten ze meer te gaan samenwerken en concludeerden ze dat het conflict nu echt helemaal voorbij was.

Herleving van het conflict
1 januari 2009. Net als exact drie jaar geleden zit Oekraïne zonder gas. Misschien was het dan toch niet helemaal voorbij.
Oekraïne heeft dit keer wel een contract over de levering, dus enige verbetering is merkbaar. Het niet-nakomen van dit contract is echter ditmaal de reden voor het afsluiten van de gastoevoer. Concreet betekent dit een betalingsachterstand van tussen de 1,6 en 1,7 miljard dollar.
Vanaf 1 januari zou een nieuwe gasprijs bepaald moeten worden, in het kader van het in 2006 gesloten contract. De prijs werd gesteld op $250,- per m3 (N.B. de prijs voor de EU ligt op $450,-) maar Oekraïne ging hiermee niet akkoord. Bovendien ontkende Oekraïne de betalingsachterstand. Als reactie hierop verhoogde Gazprom de prijs naar $450,- de marktconforme prijs. Oekraïne ging wederom niet akkoord.
Rusland kreeg dus de keus: gratis te leveren, of niet.

Gevolgen voor Europa
Nederland is van mening dat het zich niet dient te mengen in dit conflict aangezien ze geen partij is. Al worden er wel ferme uitlatingen gedaan door Nederlandse politici. Zo zei Jeanine Hennis-Plasschaert, Europarlementariër voor de VVD over de gascrisis:

,,Een blind paard kan zien dat Rusland het gas inzet als politiek instrument'', zegt de VVD'ster. ,,Wij moeten het durven benoemen als een politiek geschil. Rusland heeft immers vele problemen met Georgië en Oekraïne, die uiteindelijk een aanvraag tot EU-lidmaatschap zullen indienen. Maar de EU loopt steeds op eieren om Rusland als energieleverancier niet te irriteren. Hoog tijd dus om onze gasinkoop te spreiden.''

Wat EU-lidmaatschap en de oorlog met Georgië met de gascrisis te maken hebben, is mij niet geheel duidelijk en bovendien lijkt de eerste zin verdacht veel op een drogreden.

Een mening van Nederland als staat zou echter op zijn plaats kunnen zijn. We kunnen namelijk heel goed het slachtoffer worden van dit conflict:
Een derde van de Oekraïense export is bestemd voor Europa en dit wordt alleen maar meer. De groei van de Nederlandse import van Oekraïense producten steeg in 2007 met 46,4% ten opzichte van 2006. De cijfers van 2008 zijn nog niet bekend, maar gezien het opheffen van de importbeperkingen in 2008 (vanwege de Oekraïense toetreding tot de WTO) zal de Oekraïense export naar Nederland alleen maar meer gegroeid zijn.
De nadruk binnen de Oekraïense export ligt op landbouw, de zware industrie (kolen, staal, ijzer, machines etc.) en chemische bulkproducten (kunstmest e.d.). Doordat Oekraïne nog steeds (zelfs na de verhoging van de tarieven naar zogenaamd ‘marktconform niveau’) veel lagere prijzen betaald dan de rest van Europa kan zij goedkoper produceren. Hierdoor wordt de marktpositie van Europese bedrijven in deze sectoren – die wel aan marktconforme gasprijzen gebonden zijn – verslechterd.
Over de gastoevoer hoeft Nederland zich geen zorgen te maken gezien de hoeveelheid eigen gas en pijpleidingen die ons verbinden met andere landen dan Rusland. Op de lange termijn zal de Nordstream pijpleiding door de Baltische Golf de levering van Russisch gas kunnen verzekeren, aangezien het gas dan niet meer door Oekraïne hoeft.

De rest van Europa heeft nu echter de gevolgen van de herleving van de gascrisis al gevoeld. Rusland zegt genoeg gas te hebben geleverd, maar Oekraïne zegt dit keer niets te hebben afgetapt. Feit blijft dat Italië, Duitsland, Macedonië, Turkije en Griekenland ernstig last hebben van een kleinere toevoer en Bulgarije, Oostenrijk, Roemenië, Servië, Slowakije en Tsjechië zeggen zelfs helemaal geen gas via Oekraïne te hebben gekregen.
Rusland zegt nog wel degelijk te leveren en stelt dat de dus schuld bij Oekraïne ligt.

Er zijn alternatieve routes, maar de capaciteit hiervan is vele male kleiner en hoe verder gas omgeleid wordt, hoe kostbaarder het wordt en hoe meer je aan capaciteit verliest.
De alternatieve routes zouden dus alleen op hele korte termijn een oplossing kunnen bieden en gezien de berichtgeving uit Polen (die stelt ook geen Russisch gas meer te krijgen) lijkt deze korte termijn inmiddels verlopen te zijn. De enige mogelijkheid om het probleem snel op te lossen is Rusland zo ver proberen te krijgen de gastoevoer naar Oekraïne te hervatten. Voor Rusland zou dit in de praktijk betekenen om ofwel gratis gas aan Oekraïne te gaan leveren, ofwel op hele korte termijn een akkoord te bereiken omtrent de gasprijs voor Oekraïne en de achterstallige betalingen. De Russische premier Poetin heeft aangekondigd de gastoevoer te hervatten onder voorwaarde dat er internationale waarnemers aanwezig zijn bij de grens met Oekraïne.

Oekraïne blokkeert deze toevoer nu echter weer. De voorwaardes die Rusland stelt, zouden onacceptabel zijn. Bulgarije zit nu wel zonder gas. Dát is onacceptabel!
Een paar vragen heb ik nog wel: hoe zit het bijvoorbeeld met de aansprakelijkheid? De schade die Europa geleden heeft door de crisis zou verhaalt moeten kunnen worden op een van de partijen wegens contractbreuk. Oekraïne heeft een transportverplichting en Rusland een leveringsverplichting. Aangezien Rusland niet aan alle leveringsverplichtingen voldaan heeft, zou voor die periode Rusland aansprakelijk kunnen worden gesteld. Er is echter een direct causaal verband tussen de Oekraïense politieke spelletjes zoals hiervoor beschreven en het niet leveren van Rusland. Zou alles dan op Oekraïne verhaald kunnen worden?
De Europese Commissie dreigt al met juridische stappen, dus deze vraag zal in de nabije toekomst wellicht beantwoord kunnen worden.
Hoe zit het dan met de levering aan Polen (en indirect ook Duitsland). Polen was aangesloten op een leiding die niet door Oekraïne loopt, maar door Wit-Rusland. Hierdoor werd echter ook geen gas vervoerd als we de Polen moeten geloven. Natuurlijk, de capaciteit is veel kleiner en het is duurder om via deze leiding gas te vervoeren. Ook is het niet geschikt voor de lange termijn, volgens het TNO, en móest het een keer fout gaan. Is het dan nu fout gegaan? Wat is er dan precies fout gegaan? Ook hier is de aansprakelijkheidsvraag een leuke. Stel, Oekraïne wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade: Rusland heeft drie jaar geleden de alternatieve routes als garantie gebruikt voor constante levering; ook als Oekraïne nog eens transport zou blokkeren. Deze garantie blijkt nu niet waargemaakt te kunnen worden.

Heel erg interessant allemaal, maar die Bulgaren zullen het wel koud hebben!Saturday, March 31, 2007

Moskou etc.

Hi allemaal, ik ga volgend weekend naar Moskou!!! Van vrijdagavond tot maandagmiddag. Ik heb al met Ljolja afgsproken en nog een paar mensen die we via hier in Moskou kennen en we gaan daar natuurlijk ook Pasen vieren en zo! (We = Bart, Dana, Lodewijk, Han-Thomas en ik) en dan komen ook nog Bart z'n ouders en z'n buren eind deze week aan (zijn vader gaat ook mee naar Moskou), naja, ik heb er zin in. Ik realiseerde me net dat ik al weer op twee-derde zit (hoe je dat ook spelt).... echt jammer. Ow ja, en op www.severjanin.nl onder foto's en Bart in Sint-Petersburg kunnen jullie ongeveer 600 foto's (en het wordt vaak bijgewerkt) zien van Bart dus... we zijn meestal samen dus wat hij gezien heeft hebben Dana en ik ook gezien. Maar goed. Het is wel de moeite waard om even te kijken want zijn foto's zijn altijd wel mooi (op een paar na...). Verder hier nog alles goed, heel gezellig, leuke colleges enz. We zijn gister naar een concert van Busta Rhymes geweest en Bianca in het voorprogamma. Mijn beltoon is gespeeld! (Byli tancy). Het was echt cool, en nog gratis ook. En wat ik daar toch allemaal heb gehoord!! * ;) naar John *
Uhm, verder weinig nieuws, d.w.z. zo veel dat ik het toch niet allemaal hier kan typen, maar niet echt veel wat er uit springt. Owja, ik ben met 50 nederlanders naar een discotheek geweest en daarna met Inna, een vriendin van hier nog even naar huis, maar zij spreekt ook Nederlands, en ik ben naar een Nederlandse film geweest en heb Nederlandse kunst gezien!!! Ik voel me Nederlandser dan thuis eigelijk... al is dat aan mijn taal niet erg te merken, erg goed is het niet meer, maar dat komt wel weer terug hoop ik.
Ik ga zo een zonnebril kopen en naar het Elagin eiland en daar ga ik mijn boek uitlezen op een bankje, en ik heb er zin in ;) het is daar een soort Vondelpark (volgens Lodewijk, ben zelf nooit in het Vondelpark geweest volgens mij) en ernaast ligt het Kamennyj eiland wat dan het Gooi moet voorstellen. Na mijn paar uurtjes Nederland ga ik weer terug naar de Vytebskij prospekt... Het russischte stukje Petersburg wat er is (en ik denk dat ik dat bedoel in de negatieve zin van het woord Russisch... als dat maar een grammaticaal correcte zin is...). Huiswerk maken, koken en dan morgen braaf naar de kerk. Nou, nog maar een weekje tot Moskou, en nog maar een maand tot Nederland... helaas...
xxxx

Tuesday, March 20, 2007

Heel lang geleden in een heel ver land...

Schreef ik mijn vorige post, dus ik dacht dat het wel weer eens tijd werd om weer wat te laten horen (aangezien niemand me belt en mijn beltegoed schaars is maar op deze manier). Ik heb veel gedaan in de tussentijd, ben naar Vyborg geweest op een soort skivakantie, waar we alleen niet hebben geskiet (we hebben gezwemband, erg leuk, en gesleet.... wat een woorden... naja, ik heb op de slee gezeten en Lodewijk heeft me overal naartoe geduwd, zoals het hoort) dat was heel leuk! Verder zijn we afgelopen weekend naar Novgorod geweest, dat was ook echt heel leuk, veel gezien en gedaan vooral veel kerken maar ook een openluchtmuseum over hoe het er uit zag in de 19e eeuw. Dana was niet mee, dat was wel jammer, maar verder was het heel gezellig en heel erg mooi. Het weekend van Pasen gaan we naar Moskou. Het is allemaal best duur, maar ik ben hier ook niet elke dag, en zoals juf pismo al zei "het is hartstikke dichtbij, 8 uurtjes en je bent er!" Ik begin thuis wel erg te missen, het is vrij lullig als je je na een treinreis van 5 uur verheugt op een lekkere warme douche, je omkleedt en de kraan open doet en er dan niks uitkomt, maar maak je niet druk, de volgende dag kwam er na een paar liter modder iets uit wat vrij veel op water leek. Maar goed, ik ben al heel erg, te veel misschien gewend, als russen me vragen hoe nederland er uit ziet, mn huis, mn straat etc. dan moet ik al heel hard nadenken, de weg van Leiden CS naar school kan ik me al niet meer herinneren. Maar dat is een goed teken, denk ik. Ik ben hier ook veel actiever dan in Nederland, dat is een goede gewoonte die ik moet houden, ik lees meer, doe al mn huiswerk en ik ga naar musea of wandelen door de stad of zo... is dat niet goed? We zijn bezig met een weekendje Pskov, omdat dat er na Novgorod niet van gekomen is, alleen daar was al meer dan genoeg te zien voor 2 dagen, maar dat horen jullie nog wel. Veel plezier in Nederland dan ga ik dalijk kijken of het weer hier al een beetje op de lente begint te lijken!
xxx

Saturday, February 17, 2007

Integratie

Ik merk steeds meer dat ik al best geintegreerd ben hier, ik denk dat het verstandig is om dus even op te schrijven, nu k nog niet al te Russisch ben, wat ik niet moet vergeten als ik weer terug ben in Nederland:
 • Ik loop 's avonds door Rotterdam en ik wil naar huis, je hand uitsteken en zeggen ' krimpen aan den ijssel, 3 euro, kan dan echt niet meer...
 • Tegen de buschauffeur zeggen dat hij je voor het stoplicht afzet heeft ook geen zin meer.
 • Lopend de snelweg oversteken wordt ook al niet meer geaccepteerd
 • Als je over (dode) zwervers of dronken mensen stapt, zal ik op z'n minst moeten doen alsof ik geschokt ben
 • Met -15 is het niet meer warm
 • Een concert van gisteravond is geen excuus meer voor geen huiswerk gemaakt hebben en een half uur te laat in de les komen
 • Geen muntjes in de metropaaltjes stoppen
 • In Nederland moet je niet voor liftdeuren gaan staan in de hoop dat er een metro uit komt
 • Lopend door de McDrive kan er ook al niet
 • Met een fles vodka de bus in vinden ze ook al niet normaal
 • Niet vergeten dan een minirokje en naveltruitje met daarover een bontjas en -muts in Nederland niet als erg modieus wordt gezien
 • Niet meer op elke willekeurige tijd en plaats je lippen stiften...
 • Als je in Nederland zegt dat je leraar geen smaak heeft, haar haar niet heeft geborsteld of dat dat meisje in de metro toch echt een te strak rokje aan heeft, verstaan ze je WEL
 • Ze vragen waarom je gister niet op school was, jij antwoordt verbaasd 'maar het was toch mannendag?'... ja misschien wel maar dat is geen goed excuus...
 • je hoeft je water niet meer elke keer te koken met als gevolg dat je hele aanrecht vol met gerimpelde pet-flessen vol water staat.
 • in de supermarkten hebben ze geen afdeling " Wodka's" meer....
 • in de pauze op school hoef je niet in paniek te raken als je de panfluitversie van de beatles niet hoort... dit betekent niet dat je geen pauze hebt, maar wel dat je nu zelf de tijd in de gaten moet houden ipv gewoon naar binnen gaan als de muziek stopt
 • de schoolkantine verkoopt geen mascara en sigaretten meer...
 • Na 1 uur 's nachts niet meer een supermarkt binnen proberen te komen, dalijk denken ze nog dat je een inbreker bent... je zal moeten wachten tot de volgende ochtend...
 • als je in de bus stapt is er geen medepasagier die je geld doorgeeft naar de chauffeur, je zal zelf op moeten staan en naar de chauffeur moeten lopen en wachten op je wisselgeld
 • niet elk geel busje brengt je voor 10 roebel naar de metro...
 • je mag volwassenen weer aanspreken zonder te hoeven weten hoe hun vader heet!
 • je kan best wat eten voor je ergens op visite gaat, zonder het risico te lopen dat je de gastvrouw beledigt omdat je niet alles op eet wat ze je aanbiedt
 • alleen naar een restaurant gaan wordt als zielig beschouwd in Nederland
 • je mag je glas weer leeg drinken zonder dat je meteen wordt bijgevuld, dit houdt ook in dat als je meer wil, je er op moet wachten of naar moet vragen
 • geen gebiedende wijs meer bij alles wat je wilt, maar liever: zou u alstublieft...
 • vrouwen worden in nederland niet beoordeeld op grond van hou duur hun manicure er uit ziet.
 • een extra paar schoenen meenemen, waar je ook heen gaat, vinden ze raar...
 • je hoeft niet meer elke agent/soldaat 50 roebel te geven als je een regel wil over treden, je zal moeten wachten tot hij weg is (of je gewoon aan de regels houden natuurlijk)
 • je hoeft niet meer al je vriendinnen te zoenen als je 5 minuutjes weg gaat
 • je hoeft je niet meer te legitimeren elke keer als je de universiteit in of uit loopt
 • als je elk woord in de verkleinvorm blijft gebruiken, gaan ze je nog kinderachtig vinden in plaats van hip... ook mee ophouden dus
 • niet alles is "super" of "normaal", in Nederland is het weer gewoon "goed" of "leuk"
 • geen beltegoed? op de universiteit, het metrostation of in de McDonalds kunnen ze je er echt niet aan helpen
 • je mag in Nederland ook mensen groeten die je NIET kent
 • je hoeft geen 3 uur uit te trekken voor een bezoekje aan het postkantoor, gemeentelijke stand of een andere plek waar je pen en papier nodig hebt
 • Alle rare dingen die je doet, kan je geen Nederlandse gewoonte meer noemen, daar trappen Nederlanders namelijk niet in
 • Als je op een roltrap stapt, niet je boek pakken en gaan lezen, in Nederland duurt een roltrap namelijk korter dan 10 minuten.
 • een arm onder je schouder, een hoofd in je nek en een elleboog in je buik? Kortom: meer dan 15 mensen per vierkante meter? Denk niet dat je in de metro of club datsja bent... er zou wel eens wat aan de hand kunnen zijn, maak je zrgen, waarschuw vrienden en familie of bel de politie. In Nederland maakt dit geen deel uit van het dagelijkse leven.

pffffff.... wat moet ik veel leren als ik weer thuis ben... gelukkig blijf ik nog even hier.

Thursday, February 15, 2007

Groetjes vanuit de Hermitage

Ok... guess what... ik zit nu ook echt in de hermitage!! Nou... het internetcafe van de hermitage dan. Met mijn nieuwe manicure is typen een stuk moeilijker maar dat heb ik wel voor mijn trouwe lezers (alletwee...) over. Het is hier al een stuk warmer. Boven de min 5 komt het nog niet maar we hebben al min 9 gehad. De leraren zijn heel stoer.. een beetje vaag, een 35-jarige professor (ongeveer) met baard en krijt aan zijn pak, zoals het hoort, dan nog een romantica die in de laatste 5 minuutjes nog wel over de liefde wil praten en om er wat balans in te brengen ook een vrouw die ons verteld dat ze pogorjachee wil, en wat ze dan precies wil (ze wil het wat heter maar in de context was het enige goede antwoord ' sex' en op je eerste les is dat een beetje lastig om te zeggen...) de rest is rustiger. Gister concert van VERKA SERDUCHKA gezien!!!!!!! was zooooooo stoer! en we eten elke dag fruit en groenten en doen onze sjaal goed dicht, voor als jullie je het afvroegen. Ik spreek nog nederlands en alles gaat fantastisch... alleen het elke dag 6 uur op staan is niet zo fijn... vooral niet als je weet wat voor weg ons te wachten staat, 10 minuten door 40cm sneeuw, 20 min marshrutka, 20 metro, 5 metro, 10 marshrutka en dan stukje lopen. De 10 minuten roltrap op elk metrostation tel ik niet mee. Ow ja, en het is hier zooooo mooi! Best veel huiswerk, dat wel... we zijn Juffrouw Bok ne-ru aan het vertalen van annie m.g. Schmidt, echt een aanrader, heel leuk maar wel lastig, ow ja en als je niet weet wat je moet eten, zoek is iets georgisch of azerbadzjaans uit, dat is echt lekker!!! Maar goed, ik ga verder met mn huiswerk want ik moet nog een paar gedichten lezen. xxx

Sunday, February 4, 2007

Ok allemaal, weinig tijd, is hier heeeeeel stoer, niet koud, goedkoop, leuk mensen en leuke cafes morgen eeste examen of zo.. een test om te kijken hoe goed je bent. Heb een nummer mobiel... maartje weet het. Bel me als je wil weten hoe het is want internetten gaat hier heel moeilijk. xxx

Friday, January 26, 2007

Nog maar 1 week!!!


Morgen feest! Mijn koffer is al bijna ingepakt... hij gaat alleen nog niet dicht. En er moet nog van alles bij!! Ik heb al een boodschappenlijstje gemaakt voor wat er allemaal nog bij moet. Maar ja, het gaat goed dus. Nou nog wat luchtbedden opblazen voor morgen en dan met mijn zusje naar de stad voor onze laatste keer *sniff* op vrijdagavond naar de stad, en dan ergens van eten en dan naar Kalinka (dat is ons vrijdagritueel)